Dziękujemy wszystkim za udział w EduInkubatorze 2013

Zapraszamy za rok!

 


Ostatnie dekady to okres dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, a zarazem systematycznego "kurczenia się" przestrzeni, w której żyjemy. Dziś Świat możemy zamknąć w jednej dłoni, z łatwością obserwując i analizując zjawiska przyrodnicze i społeczne na ekranie komputera, tableta, czy smartfona. 

EduInkubator 2013 to pierwsza edycja wydarzenia edukacyjnego ukierunkowanego na promowanie powszechnego wykorzystania w edukacji przyrodniczej nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Na konferencji dowiedzie się Państwo m.in.:

Prelegentami będą eksperci z Polski i zagranicy m.in.: Witold Kołodziejczyk, Karl Donert (Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Geografów, EUROGEO), Jukka Tulivuori (Fińska Narodowa Rada Edukacji).

Warsztaty to okazja do udoskonalenia i rozbudowania swojego warsztatu pracy poprzez poznanie możliwości zastosowania określonych technologii m.in. tablic multimedialnych, mobilnych pracowni przedmiotowych z urządzeniami iPad oraz iPad mini, czujników pomiarowy do urządzeń iPad (NOWOŚĆ W POLSCE!), odbiorników GPS, dedykowanych aplikacji edukacyjnych w różnych formach pracy z uczniem (na lekcji, podczas spotkań szkolnego kółka przedmiotowego, przy realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego oraz w ramach prac domowych).

Warsztaty są przygotowywane we współpracy z nauczycielami, doradcami metodycznymi oraz ekspertami m.in.: Centrum Badań Kosmicznych, Głównego Urzędu Statycznego, Państwowego Instytutu Geologicznego.

Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.