Błąd
 • Expected response code 200, got 502 Error 502 (Server Error)!!1

  502. That’s an error.

  The server encountered a temporary error and could not complete your request.

  Please try again in 30 seconds. That’s all we know.

 • Expected response code 200, got 502 Error 502 (Server Error)!!1

  502. That’s an error.

  The server encountered a temporary error and could not complete your request.

  Please try again in 30 seconds. That’s all we know.

 • Expected response code 200, got 502 Error 502 (Server Error)!!1

  502. That’s an error.

  The server encountered a temporary error and could not complete your request.

  Please try again in 30 seconds. That’s all we know.

 • Expected response code 200, got 502 Error 502 (Server Error)!!1

  502. That’s an error.

  The server encountered a temporary error and could not complete your request.

  Please try again in 30 seconds. That’s all we know.

Przypominamy, iż uczestnicy dokonują samodzielnie rezerwacji noclegu na czas trwania EduInkubatora. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy mapę z rekomendowanymi obiektami hotelowym, oferującymi noclegi po atrakcyjnych cenach i/lub zniżki dla nauczycieli.

 

Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.