EduInkubator wyróżnia się atrakcyjną formułą. Na program wydarzenia składają się:

KONFERENCJA EDUKACYJNA (SZCZEGÓŁOWY PROGRAM)
Prezentacja najnowszych trendów w edukacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady skutecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

WARSZTATY (SZCZEGÓŁOWY PROGRAM)
Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w podstawie programowej. Uczestnicy uzyskają dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

STREFA WYSTAWOWA (OPIS)
Miejsce bezpośredniej prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla edukacji.

hall sala nr 1 sala nr 2 sala nr 3 sala nr 4 sala nr 5 sala nr 6 sala nr 7
09:00 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 11:30 Otwarcie EduInkubatora.  Strefa wystawowa Strefa wystawowa
Wykłady wprowadzające
11:30 - 11:45 PRZERWA
11:45 - 12:35 Panel prezentacyjno-dyskusyjny "EduStyle, czyli jak to się robi w Europie" (prezentacje panelowe oraz dyskusja) Warsztaty nr 1 Warsztaty nr 2 Warsztaty nr 3 Warsztaty nr 7
12:35 - 12:50 PRZERWA
12:50 - 13:35 Panel prezentacyjno-dyskusyjny "EduDoświadczenia, czyli jak to się robi u nas" (prezentacje panelowe oraz dyskusja) Warsztaty nr 4 Warsztaty nr 5 Warsztaty nr 6
13:35 - 14:15 PRZERWA NA LUNCH
14:15 - 15:00 Panel prezentacyjno-dyskusyjny "EduPerspektywy - spojrzenie w edukacyjną przyszłość " (prezentacje panelowe oraz dyskusja) Warsztaty nr 4 Warsztaty nr 5 Warsztaty nr 6 Warsztaty nr 7
15:00 - 15:15 PRZERWA
15:15 - 16:00 Warsztaty nr 1 Warsztaty nr 2 Warsztaty nr 3
W dziale PROGRAM:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.