Konferencja

front konferencja

Nauka w szkołach powinna być prowadzona
w taki sposób, aby uczniowie uważali ją
za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

 Albert Einstein

 

Zapraszamy do udziału w panelach prezentacyjno-dyskusyjnych, poświęconych różnorakim aspektom zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Europejskie trendy we wprowadzaniu nowinek technologicznych do edukacji przyrodniczej;
  • Czym są media geoprzestrzenne i dlaczego umiejętność ich wykorzystania jest istotna dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy;
  • Myślenie przestrzenne (ang. spatial thinking) jako jedna z kluczowych kompetencji uczniów XXI w. W jaki sposób prawidłowo je kształtować?
  • Fiński przepis na rozwój nowoczesnego systemu kształcenia. Czy powszechne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności geo-mediów, w edukacji jest możliwe i jak jest osiągnąć?
  • Przed jakimi wyzwaniami stają nauczyciele-przyrodnicy z innych krajów europejskich, chcący stosować nowoczesne narzędzia edukacyjne w swojej pracy oraz jak sobie z nimi radzą;
  • Kim są edukatorzy, budujący nowoczesną edukację przyrodniczą w Polsce i z jakich narzędzi korzystają;
  • W jakim kierunku powinna iść ewolucja polskiej edukacji, aby spełnić potrzeby uczniów pokolenia Y i Z;
  • Jak wspomagać rozwój kluczowych kompetencji obecnych i przyszłych nauczycieli cyfrowej ery.

 Jesteś zainteresowany udziałem w konferencji? Wybierz Pakiet konferencyjny.

 

PROGRAM KONFERENCJI

09:00-10:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00-11:30 Sesja wprowadzająca

Otwarcie EduInkubatora. Powitanie.
   Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
   Karl Donert, Przewodniczący EUROGEO

O projekcie systemowym "Cyfrowa szkoła"
   Dorota Żyro, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

Geoinformacja dla edukacji.
   Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju

Jak budować cyfrową szkołę?
   Katarzyna Wójcik, Pollda sp. z o.o.

Nowoczesna szkoła (nie) bez nauczyciela
   Magdalena Machinko-Nagrabecka, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska,
   Centrum UNEP/GRID-Warszawa

   
11:30-11:50 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
 
 
11:50-13:45 Panel "EduStyle, czyli jak to się robi w Europie"

Digital Earth (Cyfrowa Ziemia) w praktyce
Film
  
Karl Donert, Przewodniczący EUROGEO

Geo-media w belgijskiej szkole, czyli jak efektywnie uczyć myślenia przestrzennego
   Luc Zwartjes, Uniwersytet w Ghent

PaikkaOppi – zastosowanie geo-mediów w fińskiej szkole
   Jukka Tulivuori, Fińska Narodowa Rada Edukacyjna

   
Panel "EduDoświadczenia, czyli jak to się robi u nas"

Geo-media w klasie i w terenie
   Agnieszka Chrząstowska-Wachtel, Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie

 Chcieć to móc – własny program nauczania szansą na edukację przyrodniczą
 w nowoczesnym stylu

   Ewelina Kardaś-Herma, Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie

Finansowanie przyrodniczych warsztatów badawczych 
   Kornelia Rzepka, Gimnazjum im. I. Sendler w Toszku

Podsumowanie sesji
   
13:45-14:15 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
   
14:15-15:15
Panel "EduPerspektywy - spojrzenie w edukacyjną przyszłość"

Wyzwania dla edukacji przyszłości (prelekcja w formie telekonferencji)
   Witold Kołodziejczyk, redaktor naczelny "Edukacji i Dialogu"

Uczniowie pokolenia sieci
   Anna Woźniak, doradca metodyczny w zakresie biologii

Edukacja oparta na grze: trendy, technologie, rozwiązaniaEdukacja oparta na grze: trendy, technologie, rozwiązania – aplikacja Questrunner
   Malwina Otto, Piotr Milewski, Young Digital Planet

Podsumowanie sesji                                                                        
   
15:15-15:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
W dziale PROGRAM:
W dziale KONFERENCJA:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.