Strefa wystawowa

front wystawa

Nigdy nie uczę swoich uczniów.
Próbuję tylko tworzyć warunki,
w których mogą się uczyć.

Albert Einstein

 

Strefa wystawowa, towarzysząca konferencji oraz warsztatom, to szczególne miejsce spotkania przedstawicieli firm i instytucji, oferujących nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane edukacji, z edukatorami-praktykami.

  • Skorzystaj z okazji do bezpośredniego kontaktu z ekspertami
  • Uzyskaj fachową poradę dotyczącą możliwości wykorzystania danego produktu lub usługi
  • Przetestuj bezpłatnie dane rozwiązanie
  • Zapoznaj się z najnowszą ofertą naszych Partnerów
W dziale PROGRAM:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.