Warsztaty

front warsztatyDobry nauczyciel nie stoi już za katedrą,
by stamtąd pod wysokim ciśnieniem
wtłaczać wiedzę do biernych pojemników.
To raczej starszy student ochoczo
pomagający młodszym kolegom.

sir William Osler

Sesje warsztatowe to wyjątkowy element EduInkubatora, ponieważ są:

  • tematycznie oparte na zagadnieniach zawartych w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych, lecz wychodzące poza standardowe ramy szkolne;
  • ukierunkowane na zaprezentowanie edukatorom przykładowych rozwiązań dydaktycznych (gotowe materiały dla nauczyciela oraz dla ucznia) oraz technologicznych (sprawdzone nowoczesne narzędzia edukacyjne), pozwalających zarówno na przeprowadzenie typowych zajęć szkolnych, jak i projektu edukacyjnego, czy ciekawej pracy domowej;
  • prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie!” Uczestnicy warsztatów, wcielając się w rolę uczniów, samodzielnie testują poszczególne zadania, nabierając swobody w posługiwaniu się prezentowanymi środkami dydaktycznymi;
  • pobudzające i inspirujące uczestników do generowania własnych pomysłów na wykorzystanie zaprezentowanych rozwiązań w pracy z uczniami.

Uczestnicy warsztatów:

  • udoskonalą i rozbudują swój warsztat pracy poprzez poznanie możliwości zastosowania określonych technologii m.in. tablice multimetialne, mobilne pracownie przedmiotowe z urządzeniami iPad oraz iPad mini, odbiorniki GPS, dedykowane aplikacje mapowe oraz inne zasoby on-line w różnych formach pracy z uczniem (na lekcji, podczas spotkań szkolnego kółka przedmiotowego, przy realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego oraz w ramach prac domowych);
  • nabiorą swobody w posługiwaniu się prezentowanymi środkami dydaktycznymi dzięki prowadzeniu warsztatów w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie!” – uczestnicy warsztatów, wcielając się w rolę uczniów, sami przechodzą przez poszczególne zadania;
  • uzyskają dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych (scenariusze zajęć dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów), które będą mogli wykorzystać w swojej pracy – tematyka każdej sesji warsztatowej jest oparta o zagadnienia zawarte w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych;
  • pogłębią i poszerzą swoją wiedzę merytoryczną dotyczącą danego zagadnienia o najnowsze osiągnięcia i odkrycia naukowe – warsztaty są przygotowane we współpracy z ekspertami z danej dziedziny;
  • wezmą udział w dyskusji z ekspertami, inspirującej i wspierającej generowanie własnych pomysłów na wykorzystanie zaprezentowanych narzędzi dydaktycznych w pracy z uczniami;
  • dowiedzą się, jak wspierać rozwijanie wśród uczniów umiejętności przestrzennych, niezbędnych do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim oraz wspierających odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy niezależnie od specjalności.

 Jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach? Wybierz Pakiet warsztatowy.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

KLIKNIJ W TYTUŁ WARSZTATU, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ.

  sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
W dziale PROGRAM:
W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.