sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu


GEOARCHEO - ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNĄ POLSKI

Warsztat ukazujący możliwości odkrywania fascynującego świata geologii dzięki informacjom udostępnianym przez instytucje branżowe. Jakie czynniki spowodowały, że krajobraz poszczególnych regionów Polski jest tak zróżnicowany? Jak zmieniał się on na przestrzeni milionów lat i jak odczytać tę historię zapisaną w skałach? Dzięki następcom tradycyjnych atlasów szkolnych: aplikacjom mapowym oraz geoportalom, dającym nieograniczony dostęp do map tematycznych (geologicznych, hipsometrycznych), z łatwością można przeanalizować niezbędne informacje i odnaleźć odpowiedź na te frapujące pytania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się również, jak połączyć zajęcia w sali z wyprawami w teren – zwykła wycieczka szkolna lub zielona szkoła może stać się fascynująca wyprawą w czasie, jeśli tylko odpowiednio przygotujemy do niej uczniów.

Wykorzystywane technologie: laptopy lub tablety z dostępem do Internetu, tablica multimedialna, mapy numeryczne (hipsometryczne, geologiczne) z zasobów urzędowych udostępniane w serwisie Geoportal.gov.pl oraz aplikacji mobilnej Państwowego Instytutu Geologicznego, aplikacja Geostanowiska Państwowego Instytutu Geologicznego, geologiczne modele 3D

 
Partner merytoryczny: PIGPIB maly
 
Prowadzący:     
Andrzej Szymkowiak (Program Ochrona Georóżnorodności i Geoturystyka, Państwowy Instytut Geologiczny)
Wojciech Paciura (Zakład Rozwoju Systemów Informatycznych,
Państwowy Instytut Geologiczny)
 
ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa
W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.