sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu


KARPACKIE WĘDRÓWKI

O dobrej znajomości danego regionu możemy mówić jedynie wtedy, gdy wnikliwe poznaliśmy zarówno jego środowisko przyrodnicze, jak i społeczno-kulturowe, przemierzając obszar wzdłuż i wszerz. Do takiej świadomej wędrówki trzeba się jednak odpowiednio przygotować. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wykorzystać edukacyjne aplikacje oraz narzędzia (także mobilne) przestrzenne w trakcie zajęć dedykowanych poznawaniu przez uczniów walorów przyrodniczo-kulturowych Karpat. Jak zastosować te narzędzia przy planowaniu i wyborze optymalnej trasy wycieczki? Czy mogą wspierać uczniów przy zbieraniu informacji o regionie w trakcie samej wędrówki? W jaki sposób za ich pomocą podzielić się informacjami zebranymi w terenie? Warsztat inspirujący zarówno do przeprowadzenia ciekawej lekcji poprzedzającej szkolną wycieczkę, jak i realizacji większego projektu edukacyjnego w ramach zajęć kółka przedmiotowego.

Wykorzystywane technologie: tablety lub laptopy z dostępem do Internetu, aplikacje (także w wersji mobilnej) prezentujące zasoby danych z regionu karpackiego, w tym Informatorium karpackie, zdjęcia satelitarne, mapy tematyczne udostępniane z zasobów urzędowych przez instytucje.

 

Prowadzący: ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 

W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.