sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu


MOJA PRZESTRZEŃ - MOJE MIASTO

Warsztaty oparte na zajęciach terenowych.

Interdyscyplinarny warsztat, którego celem jest ukazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii przestrzennych w badaniach złożoności środowiska miejskiego i uwarunkowań jego rozwoju. Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na pozytywny lub negatywny odbiór przestrzeni miejskiej (elementy środowiska naturalnego, kulturowego – historycznego, architektonicznego, itp.)? W jaki sposób należy kształtować przestrzeń miejską, aby była przyjazna dla mieszkańców i spełniała ich oczekiwania? Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób przygotować i przeprowadzić z młodzieżą ciekawy projekt edukacyjny, łączący elementy edukacji środowiskowej oraz obywatelskiej. Warsztat w formule otwartej – zajęcia będą prowadzone zarówno w sali, jak i w terenie (elementy gry miejskiej).

Wykorzystywane technologie: tablety iPad mini z dodatkowymi czujnikami pomiarowymi (NOWOŚĆ!!!), mobilne aplikacje mapowe, w tym serwis Geoportal.gov.pl, oraz edukacyjne, mapy numeryczne udostępniane przez organy administracji publicznej.

 

Prowadzący: ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 

W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.