sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu


NIEBO NAD NAMI

Każdy z nas co najmniej kilka razy dziennie spogląda na niebo, które wydaje się nam czymś niezmiennym. Nic bardziej złudnego - przekonują nas o tym nauki przyrodnicze wspierane nowoczesnymi technologiami. To co było zarezerwowane kiedyś dla wybrańców - astronomów - dziś jest dostępne dla każdego śmiertelnika, posiadającego dostęp do nowoczesnych narzędzi informacyjno - komunikacyjnych. Na warsztatach uczestnicy poznają technologie pozwalające poprowadzić zajęcia z nauk przyrodniczych metodą projektu. Przykładem takich zajęć będzie analiza położenia i ruchu planet względem aktualnego położenia geograficznego, określenie faz księżyca, rozpoznanie konkretnych gwiazd i konstelacji na niebie. Dokonywanie analizy aktywności Słońca na podstawie aktualnych zdjęć wykonanych za pomocą różnych filtrów w ramach projektu Soho itp.

Wykorzystywane technologie: Soho Viewer, Planets, Sky Safari, Star Tracker, The Milky Way, Moon, Moon Globe, Keynote Nearpod itp.

Prowadzący:
Danuta Rysak (nauczycielka informatyki i fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu)
W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.