sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu


POWODZIE W DORZECZU WISŁY I ODRY 

Powodzie to zjawisko występujące coraz częściej w naszym kraju. Oceniając ich skutki ekonomiczne, nie można także zapominać o skutkach środowiskowych (potencjalne zagrożenie epidemią, zanieczyszczenie środowiska substancjami niebezpiecznymi niesionymi przez wezbrane wody). Poznanie uwarunkowań występowania powodzi pozwala na skuteczniejsze przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak globalny dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, może wspomóc lokalną edukację młodzieży, podnosząc ich wiedzę i świadomość dot. zjawisk powodziowych (analiza historycznego występowania, uwarunkowań środowiskowych, przewidywanie społecznych skutków, szacowanie strat).

Wykorzystywane technologie: laptop lub tablet z dostępem do Internetu, ew. tablica multimedialna, mapy numeryczne z zasobów urzędowych udostępniane przez aplikację Geoportal.gov.pl oraz geoportale tematyczne i inne aplikacje mapowe (np. Global Mapper), geo-media (nagrania video, animacje, artykuły z odniesieniem do konkretnego miejsca powodzi).

 

Prowadzący:     
Jolanta Wawrzyniak-Rószczka (Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie)
 
ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa
W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.