sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu


SATELITARNA LEKCJA KLIMATU 

Jaki jest związek pomiędzy zdjęciem wykonanym z satelity a klimatem? Dlaczego satelitę można porównać do orbitalnego ogródka meteorologicznego? Czy można badać elementy kształtujące klimat na Ziemi z kosmosu? Jak wygląda chmura z pułapu satelity? W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak poprowadzić niecodzienną lekcję o klimacie… z wysokości okołoziemskiej orbity, wykorzystując obrazy satelitarne jako podstawowy materiał dydaktyczny.

Wykorzystywane technologie: laptopy z dostępem do Internetu, ew. tablica multimedialna, zdjęcia satelitarne, program do interpretacji obrazów satelitarnych

 
Partner merytoryczny: logo cbk d
 
Prowadzący:     
dr Andrzej Kotarba (Centrum Badań Kosmicznych)
 
Jolanta Wawrzyniak-Rószczka (Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie)
 
ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa
W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.