sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu


Z NAWIGACJĄ W PLECAKU 

Warsztaty oparte na zajęciach terenowych.

System nawigacji satelitarnej GPS (ang. Global Positioning System) to jedno z największych osiągnięć technologicznych XX wieku. Postępująca miniaturyzacja sprawiła, że moduły GPS są dziś montowane nie tylko w samochodowych systemach nawigacji, ale również w telefonach komórkowych, tabletach, czy aparatach fotograficznych. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zasady funkcjonowania GPS. Formuła zajęć pozwoli uczestnikom, samodzielnie wykonującym zadania w terenie, na nabranie swobody w posługiwaniu urządzeniami, służącymi do nawigowania oraz rejestrowania informacji. Dodatkowo dowiedzą się, jak ciekawie zaplanować lekcje przyrody z wykorzystaniem tych urządzeń.

Wykorzystane technologie: odbiorniki GPS klasy turystycznej, urządzenia iPad mini, dedykowane aplikacje mobilne, aplikacja Google Earth, laptopy z dostępem do Internetu.

Prowadzący: ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.