sala E
sala F sala G sala H
10:00-11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
11:40-12:30

Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego

Polska w liczbach Powodzie w dorzeczu Wisły/Odry
12:30-12:45 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
12:45-13:35 Zrównoważony rozwój
a sytuacja demograficzna
i społeczna na świecie 
(How to link sustainability
with the demographic and economic situation in the world)

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu
13:35-14:10 POCZĘSTUNEK. ZWIEDZANIE STOISK
14:10-15:00 Niebo nad nami
Warsztat Partnera Głównego
Geoarcheo - odkrywamy
przeszłość geologiczną Polski
Moje miasto – moja przestrzeń
15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA. ZWIEDZANIE STOISK
15:15-16:05 Karpackie wędrówki

Z nawigacją w plecaku

Satelitarna lekcja klimatu


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA NA ŚWIECIE
(HOW TO LINK SUSTAINABILITY WITH THE DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC SITUATION IN THE WORLD)

Warsztaty prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Europa to kontynent kontrastów. Jak w łatwy i przystępny sposób przekazać uczniom wiedzę na temat tak zróżnicowanego środowiska przyrodniczego? Jak połączyć zdobywanie wiedzy przyrodniczej z nauką języków obcych, korzystając z  narzędzi edukacyjnych udostępnianych przez instytucje w poszczególnych krajach oraz na szczeblu europejskim? Warsztaty prowadzone przez nauczyciela geografii z Belgii. Dedykowane nauczycielom ciekawym rozwiązań, jakie stosowane są w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji przyrodniczej w szkołach europejskich.

Wykorzystywane technologie: tablety z dostępem do Internetu, aplikacje mapowe udostępniane przez instytucje szczebla europejskiego m.in. aplikacja Eye On Earth Europejskiej Agencji Środowiska, aplikacje mobilne

 
Partner merytoryczny: 7-logo-eurogeo-web-80h-shadow
 
Prowadzący:     
Luc Zwartjes (Uniwersytet w Ghent)
 
ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa
W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.