Formularz zgłoszeniowy

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 
Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy rejestrację uczestników na konferencję i warsztaty EduInkubator 2013.
 
Osoby, które jeszcze chciałyby zgłosić swój udział, prosimy o bezpośredni, telefoniczny kontakt z Organizatorem pod numerem 22 840 66 64 wew. 112 (codziennie w godz. 9:00-15:00).
W tym dziale:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.