Z przyjemnością informujemy, że dzięki pozyskaniu dodatkowych środków na realizację wydarzenia edukacyjnego EduInkubator 2013, możemy zapewnić bezpłatny udział w konferencji. Tym samym osoby, które dokonają rejestracji, nie muszą wnosić opłaty konferencyjnej.

 

Uczestnikom EduInkubatora 2013 proponujemy:

 Pakiet konferencyjny

Cena (brutto): 50zł
Cena (brutto): 0 zł


1) Udział w konferencji 

2) Komplet materiałów konferencyjnych 

3) Wstęp do strefy wystawowej*

4) Certyfikat udziału w konferencji 

5) Przerwy kawowe oraz lunch

Pakiet warsztatowy

Cena (brutto): 150zł


1) Udział w dowolnej liczbie warsztatów

2) Komplet materiałów warsztatowych

3) Wstęp do strefy wystawowej*

4) Certyfikat udziału w warsztatach

5) Przerwy kawowe oraz lunch

*Wstęp do strefy wystawowej jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu do miejsca odbywania się imprezy, a także ewentualne noclegi.

W tym dziale:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.